Perjalanan Ini

Perjalanan Ini

Koleksi

Wednesday, March 3, 2010

Nasionalisme atau Al-Alamiyyah?

Bismillahirrahmanirrahim...

Boleh lihat sendiri untuk mengetahui suatu pandangan yang bernas:



"Ringkasnya, kita menginginkan terbentuknya individu yang berkeperibadian muslim, rumah tangga muslim, kedaulatan Islam, khilafah Islamiyah yang menghimpun segenap negera-negara Islam, dan menaugi segenap kaum muslimin, mengembalikan kemuliaan mereka dan membebaskan tanah air mereka yang hilang dan dirampas. Kemudian membawa syi'ar jihad dan bendera da'wah ilallah, sampai DUNIA SELURUHNYA sejahtera dengan terlaksananya ajaran Islam..." - Imam As-Syahid Hasan al-Banna

0 comments: